Fra trommeslager i et jazzorkester til elev af legendariske Richard Avedon. Og i dag anerkendt som en af Nordens bedste fotografer. En stor samling af den svenske fotograf Georg Oddners (1923-2007) bedste værker kan netop nu opleves på auktion. De viser hans  skarpe øje for stramme, rytmiske kompositioner med stor medmenneskelig tyngde.

Se alle hammerslag på Georg Oddner auktionen den 22. august

For Georg Oddner handlede fotografiet om at se –  at opleve verden og at lade sig inspirere af livets egne kompositioner. “Som fotograf er alting et motiv”, sagde han. Men, sagde han også, “det er ikke bare at se det, men også at formulere det, så man får et forhold til det, man ser”.

https://bruun-rasmussen.dk/m/lots/1593A981C7A4?auction_day_id=1005383
Georg Oddner: “En man i Hue, Vietnam”, (1968). Signeret sølvgelatineprint, trykt 1982. 37 x 30 cm.

Elev af legenden Richard Avedon

Citatet stammer fra filmen Närvärende af den svenske filmmand, Oddners nære ven, Jan Troell fra 2001. Her fortæller Oddner om sit liv som fotograf gennem mere end 50 år. Fra han i 1950 tog til USA som jazztrommeslager og kom hjem som fotograf et par år senere – efter et elevforløb hos den legendariske modefotograf Richard Avedon – til hans oplevelser i det tidligere Sovjetunionen, hvor han var blandt den første gruppe af turister, der besøgte landet efter krigen. Og hans oplevelser i Vietnam i 1968, hvor liv og mennesker stod i flammer.

Georg Oddner: “Storstaden, New York”, (1950’erne). Signeret sølvgelatineprint. Trykt 1983. 37 x 30 cm.

Takkede nej til Magnum-fællesskabet

Oddner var på mange måder barn af den dokumentariske tradition og fotografiske modernisme, der havde stor indflydelse fra 1930erne og frem. Han var inspireret af Henri Cartier-Bressons decisive moment teorier og blev vist endda tilbudt at være en del af den prestigefulde fotografsammenslutningen Magnum, som Cartier-Bresson stiftede i 1947, men takkede nej.

“Fotografiet er knyttet til virkeligheden”, siger han i Troells film. Men, siger han, der findes mange virkeligheder. Han var tiltrukket af fotografiets kunsteriske potentiale. Den er forudsætningen for indlevelse i andre mennesker, mente han. Og derfor helt fundamental for mennesket: “Hvis kunsten ikke havde fandtes, havde vi ikke vidst noget om os selv”.

br_2426113.jpg
I filmen Nârvärende viser Oddner dette billede fra Leningrads gader frem: “Det er vældigt interessant. Bare et blik ind i myldret. Men samtidig den her lukkethed omkring hende.” Værket præsenteres også på auktionen.  Georg Oddner: “På gatan, Leningrad”, 1982. Signeret sølvgelatineprint. 30 x 40 cm. 

Med-menneske-lighed

“Man må være engageret i andre mennesker og være engageret i andre menneskers følelsesliv for at kunne fotografer”, siger han. Og uanset hvor i verden han fotograferede, var det ikke det eksotiske i det fremmede, han ønskede at vise, men lighederne mellem os mennesker.

Og det i en grad, så han i følge vennen og forfatteren Klaus Rifbjerg selv blev sine fotografier: “Når han fotograferer andre, fotograferer han også sig selv, sine egne traumer, sit eget humør, sin egen melankoli”, skriver Rifbjerg i kataloget til Oddners soloudstilling på Louisiana i 1984 under titlen Den subjektive objektivitet.

br_2426134
Georg Oddner: “Bergsklyftan, Sverige”, “Grässtrån, Bulgarien”, 1981. Signeret sølvgelatineprint. 40 x 30 cm.

Mennesket og medmenneskeligheden står derfor helt centralt i Oddners værker – selv de billeder, der ikke er af mennesker, men af natur, sten og træer antager ofte menneskelige former i hans billeder. De bliver til lår, skød, arme og blodårer. De er knyttet til virkeligheden, men Oddner skaber i dem også nye “virkeligheder”. Den måde at skabe fotografi på arbejdede han mere indgående med sent i karrieren, hvor han skabte fotografiske iscenesættelser af tørrede planter, så de fik nyt “liv”. Værkerne på auktionen er dog primært fra første del af hans karriere.

Nyd og byd på nettet

Man kan nyde de mange værker af Georg Oddner på bruun-rasmussen.dk nu og frem til 21. august. Her kan man også lægge et bud ind allerede. Hvis man ønsker at opleve, dem i virkeligheden, kan de ses i vores afdeling i Københavns Nordhavn mandag den 20. august og tirsdag den 21. august mellem 10-17.

Hvis du har spørgsmål til auktionen eller enkelte værker, er du velkommen til at skrive eller ringe på foto@bruun-rasmussen eller 8818 1216.

br_2426118
Georg Ordner: “Herden, Azerbaidjan”, 1968. Signeret sølvgelatineprint, trykt 1982.

GemGem

Posted by:Christine Almlund